- LEARN ENGLISH -


learn-english
Viết tặng hai con gái
Thảo Nguyên và Hồng Ân

NDF
Hướng dẫn:
- Chọn bài từ menu.
- Click vào video clip để xem.
- Di chuyển con trỏ chuột trên từng câu trong khung văn bản để xem bản dịch hiện ra ở dưới khung Video.
- Nhấp chuột trái trên câu văn bản để nghe riêng câu đó (nên stop video clip).